7 Life Processes พลังชีวิต สร้างพลังสมองอัจฉริยะ / นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง) / SOOK

คุณสมบัติสินค้า:

กระบวนการชีวิตทั้ง 7 ที่สัมพันธ์กับพลังสมองและพลังการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางกาย ใจ ปัญญา สังคม ได้เต็มศักยภาพ

Share


“การศึกษาที่สอดคล้องกับพลังชีวิตและพัฒนาการของเด็กตามวัย นอกเหนือจากจะช่วยพัฒนาศักยภาพของคนให้เต็มคนแล้ว ยังป้องกันการเจ็บป่วยทางกาย จิต และสังคมในระยะยาวด้วย”

นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล หรือ หมอปอง เป็นแพทย์มนุษยปรัชญาและแพทย์องค์รวมที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและการบำบัดรักษา จากหนังสือเล่มแรกคือ "12 Senses เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ" ในเล่มใหม่นี้ หมอปองเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของกาย จิต และสมองที่สัมพันธ์กัน

เช่น ร่างกายของเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีตามวัย ย่อมส่งผลดีต่อสมองและการเรียนรู้ หากเด็กมีความผิดปกติทางกาย โดยเฉพาะระบบการย่อยอาหาร ที่มีผลจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ระบบการศึกษาที่บีบคั้น การศึกษาที่พยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อพัฒนาสมองให้เด็กเป็นอัจฉริยะในเวลาอันรวดเร็ว โดยละเลยพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจตามจังหวะเวลาของเด็กแต่ละวัย การเตรียมสอบแข่งขัน การต้องเรียนออนไลน์อยู่หน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ล้วนทำให้สมองและการเรียนรู้ของเด็กจะติดขัด ส่งต่อทั้ง 3 ระบบหลัก และเสียหายต่อเนื่องจนเป็นผู้ใหญ่


7 Life Processes หรือ กระบวนการชีวิตทั้ง 7 ที่สัมพันธ์กับพลังสมองและพลังการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางกาย ใจ ปัญญา สังคม ได้เต็มศักยภาพ

แล้วกระบวนการทั้ง 7 คืออะไรกันแน่ แล้วพ่อแม่ หรือคุณครูจะทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างพลังชีวิตให้กับเด็กๆ ในช่วงต่างๆของชีวิต

--
นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล หรือหมอปอง เป็นแพทย์ผู้ผ่านการอบรมด้านการแพทย์องค์รวมหลากหลาย เช่น การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนไทย การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) และการแพทย์มนุษยปรัชญา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) และเป็น American Board of Nutritional Wellness
Powered by MakeWebEasy.com