ศิลปะการปลีกวิเวก The art of solitude / Stephen Batchelor / สวนเงินมีมา

คุณสมบัติสินค้า:

ทบทวน ทดลอง และตระหนักถึงทุกลมหายใจ ที่เรามีตัวเราเองอยู่

Share

หนังสือสงบงาม เล่าถึงชุดประสบการณ์หลากหลาย และคำสอนจากหลายสมัย ถึงการมีชีวิตอยู่ในความโดดเดี่ยว


การมีชีวิตที่อยู่กับตัวเองได้มีหน้าตาอย่างไร และเป็นไปได้หรือไมที่สัตว์สังคมอย่างมนุษย์ จะยังคงสงบสุขได้แม้อยู่เพียงลำพัง
และหากเราไม่ได้อยู่เพียงลำพัง การปลีกวิเวกนั้น สามารถเกิดได้อย่างไร หน้าตาไหน

ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพุทธศาสนา เป็นชาวตะวันตกที่ออกบวช แสวงหา เดินทางทางจิตวิญญาณ ทำงานศิลปะคอลลาจ ใช้ชีวิตทั้งทางโลกและธรรม พูดคุยกับตัวเองและผู้คน และเข้าสู่วัย 60 พร้อมกับการเดินทางเรื่องความวิเวก

แนวคิดที่ปรากฏในเล่ม ไม่ได้ว่าด้วยการภาวนาแบบศาสนาพุทธ แต่พูดถึงหลายมิติของการที่ผู้คนไม่ว่าจะศิลปิน นักปรัชญา ผู้คนธรรมาตลอดประวัติศาสตร์สร้างพื้นที่เชื่อมโยง มองเห็นตัวเอง และโลกรอบตัวได้อย่างแจ่มชัดขึ้นมาด้วยการอยู่โดยลำพัง และรู้สึกถึงอิสรภาพ ไม่ใช่ความทุกข์ทรมาน

เป็นการอ่านเพื่อการทบทวน ทดลอง และตระหนักถึงทุกลมหายใจ ที่เรามีตัวเราเองอยู่

Powered by MakeWebEasy.com