New
Pre-Order

รัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน (ปกอ่อน) / ปิยบุตร แสงกนกกุล / ฟ้าเดียวกัน

คุณสมบัติสินค้า:

รวมบทความของปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าด้วย “รัฐธรรมนูญ” และแนวความคิดของ “นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ”

Share

ทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญ ทั้งความสำคัญและความหมายที่เป็นแก่นแกนของรัฐธรรมนูญในประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของมนุษย์

สารบัญบทที่ 1 ประวัติศาสตร์ข้อความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญ

บทที่ 2 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ

บทที่ 3 การเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย

บทที่ 4 ผู้ร่างเป็นอย่างไรก็ได้รัฐธรรมนูญอย่างนั้น

บทที่ 5 การสร้างคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์นิยม


Powered by MakeWebEasy.com