ชาติพลาสติก : ความสัมพันธ์ไทย-พม่าผ่านความเป็นไทย (ปกอ่อน) / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ / ฟ้าเดียวกัน

คุณสมบัติสินค้า:

ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าศัตรูคู่แค้นในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานผ่านแม่บทประวัติศาสตร์กระแสหลัก ที่มีความลื่นไหลแปรเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

Share


สารบัญ

บทที่หนึ่ง ชาติพลาสติก

บทที่สอง ย้อนรอย “ความเป็นไทย”

บทที่สาม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

บทที่สี่ กลุ่มต่อต้านชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทย-พม่า

บทที่ห้า การค้ายาเสพติด

บทที่หก การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่า

บทที่เจ็ด บทสรุป

Powered by MakeWebEasy.com