Best Seller

(พิมพ์ 2 ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ (ปกอ่อน) / ณัฐพล ใจจริง / ชุดกษัตริย์ศึกษา / ฟ้าเดียวกัน

คุณสมบัติสินค้า:

"ปฏิปักษ์ปฏิวัติ 2475" ผ่านการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ หรือประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยแบบใหม่เพื่อคลี่ให้เห็นถึงความคิดและ ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มอนุรักษนิยมหรือกลุ่มกษัตริย์นิยมที่เป็นกลุ่ม พลังทางการเมืองที่สำคัญภายหลังการปฏิวัติ 2475

Share


การศึกษา "ปฏิปักษ์ปฏิวัติ 2475" ผ่านการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่

หรือประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยแบบใหม่เพื่อคลี่ให้เห็นถึงความคิดและ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มอนุรักษนิยมหรือกลุ่มกษัตริย์นิยมที่เป็นกลุ่ม
พลังทางการเมืองที่สำคัญภายหลังการปฏิวัติ 2475


ณัฐพล ใจจริง "รื้อ" ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองไทย
รวมทั้งบทบาทของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมต่อระบอบการเมือง
โดยใช้เอกสารหลักฐานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
แท้ที่จริงแล้วปัญหาและความคิดพิกลพิการต่างๆ ของการเมืองไทยนั้น
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ...

Powered by MakeWebEasy.com