Uncommon Wisdom ภูมิปัญญาแห่งศตวรรษ / Fritjof Capra / วิภาดา กิตติโกวิท แปล / มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม

คุณสมบัติสินค้า:

ผมใช้เวลาไปกับนักปราชญ์และศิลปิน ผมถกและหาประสบการณ์จากการบำบัดโรคทั้งการและจิตทุกวิธี เข้าร่วมประชุมจำนวนมากของนักกิจกรรมทางสังคมซึ่งมีการอภิปรายถกเถียงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติจากมุมมองของคนที่มีพื้นเพทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน และมักจะดูเหมือนว่าความเข้าใจใหม่ๆ แต่ละอย่างจะเปิดไปสู่หนทางใหม่ๆ ให้เราแสวงหามากขึ้น มีคำถามถูกถามมากขึ้น

Share

ภูมิปัญญาแห่งศตวรรษ : บทสนทนาข้ามพรมแดนความรู้ขอ งผู้ทรงภูมิปัญญา


ผมใช้เวลาไปกับนักปราชญ์และ ศิลปิน ผมถกและหาประสบการณ์จากการบำบัดโรคทั้งการและจิตทุกวิธี เข้าร่วมประชุมจำนวนมากของนักกิจกรรมทางสังคมซึ่งมีการอภิปรายถกเถียงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติจากมุมมองของคนที่มีพื้นเพทา งวัฒนธรรมแตกต่างกัน และมักจะดูเหมือนว่าความเข้าใจใหม่ๆ แต่ละอย่างจะเปิดไปสู่หนทางใหม่ๆ ให้เราแสวงหามากขึ้น มีคำถามถูกถามมากขึ้น

ฟริตจอฟ คาปรา นักฟิสิกส์และนักปรัชญาสังคมชาวออสเตรีย ผู้เขียนหนังสือชื่อ เต๋าแห่งฟิสิกส์, จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ ที่โด่งดัง

เขาเสนอให้เปลี่ยนวิธีคิด วิธีมองแบบกลไกแยกส่วน มามองเรื่องฟิสิกส์ ชีววิทยา สุขภาพอนามัย จิตวิทยา เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ สิทธิสตรี ฯลฯ อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นระบบองค์รวม ประสานวิทยาศาสตร์ตะวันตกที่เน้นเหตุผลเข้ากับปรัชญาตะวันออก เช่น เต๋า พุทธ ฯลฯ ที่ให้ความสำคัญต่อปรีชาญาณหยั่งรู้ (Intuition) เพื่อหาความเข้าใจเรื่องธรรมชาติ ชีวิตสังคม ฯลฯ อย่างลึกซึ้ง

Powered by MakeWebEasy.com