ดิน • วิญญาณ • สังคม Soil • Soul • Society : A New Trinity For Our Time / Satish Kumar / ผู้แปล: นัยนา นาควัชระ / openbooks

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเพื่อการใคร่ครวญ มองเห็น และดำรงอยู่ ของโลกภายในของเรา

Share

“เวลาที่เรารับรู้ความงาม เราจะรับรู้ไปทั่วทั้งตัวตน รับรู้ด้วยผัสสะทุกด้าน และยิ่งกว่านั้น ความงามจะบำรุงเลี้ยงร่างกาย จิตใจ และวิญญาณของเรา ความงามจะรักษาเยียวยาหัวใจ จะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงสติปัญญาของเรา ความงามเป็นคุณสมบัติภายในมากเท่าๆกับคุณสมบัติภายนอก”

Soil • Soul • Society
งานเขียนจากสาทิศ กุมาร ที่ทำให้นึกถึงตู้ยาสามัญประจำบ้าน แต่เล่มนี้ เป็นหนังสือเพื่อการใคร่ครวญ มองเห็น และดำรงอยู่ ของโลกภายในของเรา
ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงโลกของจิตวิญญาณ แต่เป็นตัวตน ผู้คน เป็นความว่าง เป็นธรรมชาติ เป็นทุกอย่างของความเป็นและไม่เป็นเรา ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในโลกนี้ด้วย

เป็นหนังสือที่มีพลังของความเย็นและความรัก ทั้งมุมมอง เรื่องเล่าของสิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ตำนาน ศาสนา ไปจนถึงการภาวนาในชีวิตประจำวัน

“ไม่มีตรรกะหรือเหตุผลใดๆ ที่จะไม่ยึดความอารีเป็นหลัก”


Soil Soul Society
ดิน วิญญาณ สังคม
สาทิศ กุมาร เขียน
นัยนา นาควัชระ แปล
ราคา 450 บาท

Powered by MakeWebEasy.com