คู่มืออยู่อย่างวิทย์ ฉบับติดบ้าน Science for life / Brian Clegg ไบรอัน เคล็กก์ / พินดา พิสิฐบุตร แปล / สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่น

คุณสมบัติสินค้า:

เล่มเดียวที่คุณต้องการ เพื่อความเข้าใจเรื่องสุขภาพอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และรู้ทันโฆษณาชวนเชื่อ

Share

ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์กำลังบอกวิธีปรับเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง เพราะวิทยาศาสตร์มีบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวันของคนเรา โดยเฉพาะในเรื่องของการบริโภค เรื่องสุขภาพ เป็นต้น บางครั้งอาจจะเกิดปัญหาหรือการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน แต่ในหนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการจัดการและเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวได้

เล่มเดียวที่คุณต้องการ เพื่อความเข้าใจเรื่องสุขภาพอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทันโฆษณาชวนเชื่อ โดยเป็นแหล่งเชื่อถือได้ที่หยิบใช้สะดวกและเข้าใจง่ายสำหรับทุกคน

Powered by MakeWebEasy.com