Limited Edition (Hardcover) ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร : หัวใจของการภาวนา เพื่อความรู้แจ้ง / ประมวล เพ็งจันทร์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 9786163932839

หนังสือเล่มสำคัญในชีวิตของอาจารย์ประมวลที่เล่าถึงประสบการณ์การเดินทางด้านในตั้งแต่วัยเด็กจนเข้าสู่วัยชรา ที่มีปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรนำทาง

หมวดหมู่ : หนังสือ ปรัชญา

Share

 ภายในเล่มจึงมีบทเพลงภาวนา 10 เพลงคั่นตามเนื้อหา ผู้อ่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อภาวนาไปพร้อมกับบทเพลง

 ท้ายเล่มมีผลงานศิลปะจากศิลปินในสายงานต่างๆ อีก 15 ท่าน ร่วมกันถ่ายทอดหัวใจของปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 

 

เดินสู่อิสรภาพที่แท้จริง ในอ้อมกอดพระแม่ปรัชญาปารมิตา พระพุทธมารดา    ผลงานเขียน เดินสู่อิสรภาพ ของอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ซึ่งบันทึกการเดินเท้าจากจังหวัดเชียงใหม่ ถึงเกาะสมุยบ้านเกิด ระยะทางกว่า ๑,๐๐๐ กิโลเมตร รวมเวลา ๖๖ วัน เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมและตรึงใจผู้อ่านมายาวนาน บางท่านอาจไม่ทราบว่า การเดินเท้าในครั้งนั้น อาจารย์ประมวลมิเพียงตั้งจิตเพื่อบรรลุเป้าหมายปลายทางอันเป็นรูปธรรมเท่านั้น หากแต่ทุกย่างก้าว ทุกลมหายใจเข้าออก ท่านกำลังเดินทางภายใน เพื่อเข้าถึงหัวใจของปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรเป็นพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและวัชรยาน มีหัวใจสำคัญคือ “ศูนยตา” ความว่าง ความเป็นศูนย์ จากขันธ์ทั้ง 5 ซึ่งตรงกับ “สุญญตา” ในฝ่ายเถรวาทนั่นเอง หนังสือ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร : หัวใจของการภาวนาเพื่อความรู้แจ้ง อาจารย์ประมวลเล่าถึงความสำคัญของพระสูตรนี้ทีมีต่อชีวิตของท่าน ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ซึ่งเคย “หลง” ไปว่า ตนเข้าใจพระสูตรนี้ดีแล้วจากการอ่าน (สุตมยปัญญา) และการคิด (จินตามยปัญญา) ต่อเมื่อวันที่ได้ก้าวเดินไปพร้อมกับการปฏิบัติภาวนา (ภาวนามยปัญญา) จาริกจากเชียงใหม่ถึงเกาะสมุย จาริกในอินเดีย และจาริกในทิเบต โดยมีพระแม่ปรัชญาปารมิตา พระพุทธมารดา เป็นผู้นำทาง จึงได้เข้าถึงโพธิปัญญาภายในและเข้าถึงหัวใจของพระสูตรได้อย่างแท้จริง ด้วยอาจารย์ประมวลมีความจำเป็นใช้ภาษาผ่านตัวหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์ แต่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ที่ข้ามพ้น “กับดัก” ของการอ่านการคิด ไปสู่การภาวนาได้นั้น 

ประเด็นสำคัญ 

-ปรัชญาปารมิตามนต์ เป็นเครื่องนำทางที่ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น งดงาม จนต้องเอ่ยถึงอยู่เสมอในบันทึกการเดินทางจาริกของผม
-งานเขียนไตรภาค 3 เล่ม คือ 1.เดินสู่อิสรภาพ 2.อินเดีย : จาริกด้านใน 3.ไกลาส : การจาริกบนวิถีแห่งศรัทธา เป็นบันทึกประสบการณ์ในการเดินทางจาริกแสวงหาความหมายแห่งชีวิต ซึ่งมีพระแม่ปรัชญาปารมิตาเป็นผู้นำทาง และมีปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรเป็นเป้าหมาย
-หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือวิชาการประเภทอรรถกถาอันเป็นคำอธิบายปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร แต่เป็นเพียงแค่การบอกเล่าประสบการณ์ของผู้เขียน ที่มีความศรัทธาในปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร แล้วน้อมนำเอาความหมายในปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรมาเป็นมรรคาแห่งการภาวนา
-เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น ไม่ใช่งานวิชาการที่จะนำไปใช้กำหนดตัดสินความผิดถูกในหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา ความมุ่งมั่นประการเดียวของหนังสือเล่มนี้ คือความปรารถนาที่ต้องการบอกเล่าสื่อสารความหมายที่ตนเองได้เรียนรู้กับมิตรสหาย ผู้เป็นกุลบุตร กุลธิดา แห่งยุคสมัยแห่งปัจจุบันเท่านั้น
-ความรู้สึกกลัวเป็นมูลเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้แสวงหาทางออกจากความกลัว ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเดินไปบนมรรคาแห่งปรัชญาปารมิตา-------
มรรคาแห่งปรัชญาปารมิตา-ผมเป็นคนหนึ่งในพุทธบริษัทที่ดำเนินชีวิตไปบนมรรคาแห่งโพธิ ด้วยพลังแห่งตถาคตโพธิศรัทธา-ตถาคตโพธิศรัทธา เป็นพลังแห่งความเชื่อมั่นว่าสามารถบรรลุถึงโพธิ ได้เหมือนที่พระบรมศาสดาได้ทรงบรรลุ-ตถาคตโพธิ = สรรพสิ่งทั้งมวลมีความหมายเป็นเช่นนั้นเอง (ตถตา)-การเข้าสู่มรรคาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรของอาจารย์ประมวล แบ่งได้เป็น 3 ช่วงคือ มรรคาแห่งการอ่าน มรรคาแห่งการคิด และมรรคาแห่งการภาวนา


มรรคาแห่งการอ่าน

– สุตมยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการได้ฟัง ได้อ่าน ท่องจำ-ตอนอายุ 16 ปี ได้อ่านหนังสือชื่อ “สูตรของเว่ยหล่าง” ทำให้สนใจศึกษาว่าปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรคืออะไร จนมีโอกาสบวชเณรและบรรพชาเป็นพระภิกษุ ทำให้ได้ศึกษาผ่านการฟัง การอ่าน และการท่องจำ


มรรคาแห่งการคิด

จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการคิด-เมื่อแม่เสียชีวิต อาจารย์ประมวลได้แปล “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” เพื่อพิมพ์อุทิศให้แม่ ทำให้นึกถึงตำนานธรรมของท่านนาโรปะที่เล่าไว้ว่า เช้าวันหนึ่งขณะที่ท่านนาโรปะผู้ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ทางพุทธศาสนาเป็นที่หนึ่ง กำลังจะสวดปรัชญาปารมิตมนต์ ทันใดนั้นก็ได้มีเงามืดมาบนบังแสงสว่าง ท่านนาโรปะเงยหน้าขึ้น เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิงคนนั้นถามท่านว่า ท่านเข้าใจความหมายของปรัชญาปารมิตาดีแล้วหรือ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะ ท่านนาโรปะได้สติ จึงตัดสินใจออกเดินทางจาริกเพื่อเข้าใจความหมายของปรัชญาปารมิตาผ่านการภาวนาด้วยตัวเอง-ด้วยเรื่องราวของท่านนาโรปะ อาจารย์ประมวลจึงได้ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2548 บำเพ็ญปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรผ่านการภาวนาด้วยตัวเอง และเพื่อได้หลุดพ้นไปจากความกลัวในใจซึ่งเป็นความทุกข์


มรรคาแห่งการภาวนา 

ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจาการปฏิบัติภาวนา-การเดินทางจาริกจากเชียงใหม่ถึงเกาะสมุยบ้านเกิด อาจารย์ประมวลมีปรัชญาปารมิตาสูตรและพระแม่ปรัชญาปารมิตาเป็นผู้นำทาง คือการเข้าถึงหัวใจของ “ศูนย์” “ศูนยตา” หรือ “ความว่าง” จากขันธ์ทั้ง 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
---------------
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร : หัวใจของการภาวนา เพื่อความรู้แจ้ง (ฉบับปกแข็ง)

ผู้เขียน : ประมวล เพ็งจันทร์

ขนาด 18 x 23.5 ซ.ม.  เย็บกี่ปกแข็งสันเปลือย Swiss Brochure / แจ็คเก็ตพลาสติก

ISBN 9786163932839

จำนวนหน้า : 528 หน้า ปกแข็ง

เนื้อใน กระดาษ Nude หนา 82 แกรม พิมพ์ขาวดำและ 4 สี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้