ขึ้นอยู่เหนือความบ้าคลั่ง ประสบการณ์แห่งบาร์โดทั้งหก / เชอเกียม ตรุงปะ เขียน / พจนา จันทรสันติ แปล / สวนเงินมีมา

คุณสมบัติสินค้า:

บทสนทนาระหว่างตรุงปะกับลูกศิษย์ ชี้ให้เราได้เห็นความบ้าคลั่งในชีวิตประจำวัน และความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนมันเป็นอิสรภาพ

Share

“เป็นไปได้ที่คุณอาจมีปัญญาโดยปราศจากกรุณา แต่คุณไม่อาจมีกรุณาโดยปราศจากปัญญา”

บทสนทนาว่าด้วย ‘บาร์โด’ พื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างชีวิตและความตาย ที่เชอเกียม ตรุงปะ ให้ความหมายในฐานะประสบการณ์ที่เป็นจุดสุดยอดในสภาวะต่างๆ 6 สภาวะ ได้แก่ เทวภูมิ (ปีติ) อสุรภูมิ (ความอิจฉาและการไขว่คว้าแสวงหาความรื่นรมย์) มนุษยภูมิ (ตัณหาและความทะยานอยาก) ดิรับฉานภูมิ (ความเขลา) เปรตภูมิ (ความยากจนข้นแค้นและการครอบครอง) และนิรยภูมิ (ความก้าวร้าวและความเกลียด) และโยงกับ บาร์โด ตามคติตังเดิม

ในภาวะต่างๆนี้เอง บทสนทนาระหว่างตรุงปะกับลูกศิษย์ ชี้ให้เราได้เห็นความบ้าคลั่งในชีวิตประจำวัน และความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนมันเป็นอิสรภาพ

ขึ้นอยู่เหนือความบ้าคลั่ง

ประสบการณ์แห่งบาร์โดทั้งหก

หนังสือราคา 390 บาท

Powered by MakeWebEasy.com