พิพิธภัณฑ์ในบทบาทของพื้นที่ทางสังคม: ความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ / ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ และ ชนิดา ล้ำทวีไพศาล

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือที่นำเสนอการศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน

Share

พิพิธภัณฑ์ในบทบาทของพื้นที่ทางสังคม เป็นหนังสือที่นำเสนอการศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน โดยศึกษาจากพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์ในบริบทที่หลากหลาย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาซึ่งนำไปสู่การเตรียมพร้อมสำหรับการออกแบบและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ หรือการปรับปรุงพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าชมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางสังคม

 

----

พิพิธภัณฑ์ในบทบาทของพื้นที่ทางสังคม: ความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์

ผู้เขียน : ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ และ ชนิดา ล้ำทวีไพศาล

Powered by MakeWebEasy.com