เขียนด้วยเงา เล่าด้วยแสง : วรรณกรรมกับการดัดแปลงการศึกษา / นัทธนัย ประสานนาม / แสงดาว

คุณสมบัติสินค้า:

การดัดแปลงศึกษา ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาปรากฏการณ์การดัดแปลงผ่านมุมมองสหวิทยาการ

แบรนด์ : แสงดาว

Share

การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies) คือศาสตร์ที่ศึกษาปรากฏการณ์การดัดแปลงผ่านมุมมองสหวิทยาการ แต่เดิมการดัดแปลงศึกษาหยั่งราก อยู่ในวรรณกรรมศึกษา ทําให้ผู้ศึกษางานดัดแปลงส่วนใหญ่มุ่งวิเคราะห์ความเหมือนต่างกับวรรณกรรมต้นฉบับ ต่อมาการดัดแปลงศึกษาเติบโตขึ้นโดยอาศัยองค์ความรู้ และนักวิชาการจากหลากหลายสาขา ในที่นี้การดัดแปลงศึกษาครอบคลุมสามมิติด้วย กันคือ

1. มิติวิชาการที่พินิจการดัดแปลงจากมุมมองทฤษฎีและองค์ความรู้ที่มีมาก่อน
2. มิติอุตสาหกรรมที่พิจารณาการดัดแปลงในฐานะสินค้า มีผู้สร้างสรรค์ เจ้าของทุน ผู้ขาย และผู้ซื้อ และ
3. มิติศิลปวัฒนธรรมที่มองการดัดแปลงในฐานะปรากฏการณ์ ในสื่อและวัฒนธรรมร่วมสมัย

 

----

เขียนด้วยเงา เล่าด้วยแสง : วรรณกรรมกับการดัดแปลงการศึกษา

ผู้เขียน : นัทธนัย ประสานนาม

สำนักพิมพ์ : แสงดาว

Powered by MakeWebEasy.com