' ไอโกะ ' แปลว่าความรัก / สำนักพิมพ์ผีเสื้อ

คุณสมบัติสินค้า:

ไอโกะ แปลว่า ความรัก และเวลาเดียวกัน 'ไอโกะ' เป็นชื่อคนก็ได้ เรื่องนี้จึงชื่อว่า 'ไอโกะ' แปลว่าความรัก

Share

ไอโกะ แปลว่า ความรัก
และเวลาเดียวกัน 'ไอโกะ' เป็นชื่อคนก็ได้
เรื่องนี้จึงชื่อว่า 'ไอโกะ' แปลว่าความรัก

บันทึกหรือเสมือนบันทึกอันกระจัดกระจายนี้
จึงอาจเป็นบันทึกก็ได้ หรือเป็นนวนิยายแบบใหม่ก็ได้
ตามแต่ผู้อ่านจะเห็นและเข้าใจ

ในแต่ละบทเหมือนภาพเคลื่อนไหวสั้นๆ
บ้างก็มีเสียง บ้างก็เงียบ บ้างก็ช้า บ้างก็เร็ว
ภาพเคลื่อนไหวบางภาพขยับช้าจนประหนึ่งหยุดนิ่ง

นี่คือบันทึก ขณะเดียวกันก็คือนวนิยาย
แต่ผู้อ่านอาจจะรู้สึกว่า นี่ไม่ใช่บันทึก
และมิใช่นวนิยายเรื่องหนึ่ง ทว่า คือลายแทง
ลายแทงอันจะค้นหานวนิยายมากมายหลากหลาย
ตามแต่จะพบเห็นเกลื่อนอยู่
Powered by MakeWebEasy.com