วาระสมมติหมายเลข 2 On king and I ว่าด้วย The King and I / หลายนักเขียน / สมมติ

คุณสมบัติสินค้า:

รวมบทบันทึกของยุคสมัยและเสียงสะท้อนแห่งความคับแค้นที่หนุ่มสาวห้ามพลาด ข้อเขียนที่ยืนยันถึงการไม่ยอมศิโรราบ ผลงานจาก 13 นักเขียน อาทิ วัฒน์ วรรลยางกูร, ไชยันต์ รัชชกูล, วาด รวี, อุทิศ เหมะมูล

แบรนด์ : สมมติ

Share

วาระสมมติหมายเลข 02
'ว่าด้วย The King and I' On King and I

รวมบทบันทึกของยุคสมัยและเสียงสะท้อนแห่งความคับแค้นที่หนุ่มสาวห้ามพลาด ข้อเขียนที่ยืนยันถึงการไม่ยอมศิโรราบ
ผลงานจาก 13 นักเขียน อาทิ วัฒน์ วรรลยางกูร, ไชยันต์ รัชชกูล, วาด รวี, อุทิศ เหมะมูล

- - สารบัญ - -
บทบรรณาธิการ 'มีอะไรก็พูดคุยกัน' | วรพจน์ พันธุ์พงศ์
กุมภาพันธ์ | ชาคริต คำพิลานนท์
เสมือนต้นร่างคำนำที่ไม่เคยเผยแพร่ The King and Nostalgia | นิธิ นิธิวีรกุล
The King and (Dor Chor) Chaiyan พุทโธ่เอ๋ย อนิจจา ไอ้หนูน้อยตามัว | ไชยันต์ รัชชกูล
บทสวดที่ไม่มีผู้แต่ง | สุขพงศ์ คหวงศ์อนันต์
The King and I | วัฒน์ วรรลยางกูร
ในอกข้างซ้ายของบรรณาธิการวารสารเรื่องสั้นเล่มหนึ่งในราชอาณาจักร | ธีร์ อันมัย
New NormaL | เมฆ’ ครึ่งฟ้า
พ่อ | รชา พรมภวังค์
ไม่มีใคร นอกจากเรา | ธิติ มีแต้ม
Ensemble | วรพจน์ พันธุ์พงศ์
เครื่องราง | อุทิศ เหมะมูล
จาก ‘เราจะสู้เพื่อในหลวง’ ถึง ‘ในหลวงสู้ๆ’ คำขวัญและเสียงกระซิบ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนและการเคลื่อนเปลี่ยนสถานะ | วาด รวี
หมายเรียกผู้ต้องหา ครั้งที่ 1 | ทราย - อินทิรา เจริญปุระ
Powered by MakeWebEasy.com