ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น ดร.จิราภรณ์ ดำจันทร์ เขียน ประวัติศาสตร์การเมืองไทย

คุณสมบัติสินค้า:

วิทยานิพนธ์ว่าด้วยความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าของการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย บทบาทของผู้เล่นในการเมืองไทยที่สร้างความไม่เปลี่ยนแปลง

Share

“รัฐธรรมนูญของไทยกลายเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่กลุ่มชนชั้นนำที่เข้าสู่อำนาจทางการเมืองและเป็นเครื่องสะท้อนผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นนำมากกว่าจะรับรองการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย”

วิทยานิพนธ์ว่าด้วยความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าของการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย บทบาทของผู้เล่นในการเมืองไทยที่สร้างความไม่เปลี่ยนแปลง

ความพยายามของกองทัพในการเข้ามามีส่วนร่วมและมีอิทธิพลทางการเมือง รวมถึงการที่รัฐไทยจัดการกับประชาชนในฐานะศัตรู

ทำความเข้าใจภาพรวมทางประวัติศาสตร์ของการขับเคี่ยวทางอำนาจ การเปลี่ยนมือและต่อสู้นับแต่ 2475 รวมถึงว่ารัฐธรรมนูญที่ดีควรจะมีหน้าตาและที่มาอย่างไร


ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น
ดร.จิราภรณ์ ดำจันทร์ เขียน
หนังสือราคา 290 บาท
Powered by MakeWebEasy.com