ถ้อยแถลงเพื่อเรา Feminism for the 99% / ชินเซีย อารุชชา และคณะ / ซอยPress

คุณสมบัติสินค้า:

ความเรียงสั้นๆถึงสังคม อนาคต การเคลื่อนไหว ที่แนวคิดเฟมินิสต์ สามารถส่งแรงกระเพื่อมและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคน 99% ได้

Share

"ความเคลื่อนไหวของเฟมินิสต์หัวขบถระลอกใหม่ได้รังสรรค์แนวคิดที่เคยเชื่อกันว่าเป็นไปไม่ได้ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง พวกเขาเรียกร้องต้องการทั้งขนมปังและดอกกุหลาบ ขนมปังที่ถูกฉกฉวยไปจากโต๊ะอาหารของเราเพราะอิทธิพลจากลัทธิเสรีนิยมใหม่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา รวมไปถึงดอกกุหลาบซึ่งสื่อถึงความรื่นรมย์ที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราผ่านการก่อกบฏอันเต็มไปด้วยชีวิตชีวา"

ถ้อยแถลงเพื่อเรา
ความเรียงสั้นๆถึงสังคม อนาคต การเคลื่อนไหว ที่แนวคิดเฟมินิสต์ สามารถส่งแรงกระเพื่อมและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคน 99% ได้

รวมถึงความเชื่อมโยงอย่างยิ่งระหว่างทุนนิยม ประชาธิปไตย เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม การเหยียดในระดับต่างๆ สิทธิอันเท่าเทียม และความอยู่ดีมีสุขของผู้คนทุกเพศ

งานเขียนโดย ชินเซีย อารุซซา, ติถึ ภัฏฏาจารย์, และแนนซี่ เฟรเซอร์
หนังสือเล่มเล็ก
ราคา 270 บาท
Powered by MakeWebEasy.com