แจ๊ส : สุนทรียภาพแห่งเสียงเสรี (JAZZ STYLES & ANALYSIS) / Author : ธีรัช เลาห์วีระพานิช

คุณสมบัติสินค้า:

พัฒนาการของดนตรีแจ๊สรูปแบบต่าง ๆ สอดแทรกประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สและมีตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ดนตรีแจ๊สอย่างละเอียด

Share

แจ๊ส : สุนทรียภาพแห่งเสียงเสรี (JAZZ STYLES & ANALYSIS)
เมื่อดนตรีแจ๊สเกี่ยวพันโดยตรงกับอารมณ์และความรู้สึก

“แจ๊สจึงเป็นดนตรีที่นำเสนอความไม่สมบูรณ์แบบได้อย่างงดงาม”
ซึ่งความไม่สมบูรณ์แบบนี้เองที่เป็นเสน่ห์ทำให้ผู้ฟังหลงใหล


หนังสือเล่มนี้ อธิบายถึงพัฒนาการของดนตรีแจ๊สรูปแบบต่าง ๆแสดงภาพรวมของดนตรีแจ๊สแต่ละรูปแบบว่ามีลักษณะทางดนตรี และมีเอกลักษณ์การนำเสนอที่โดดเด่นในด้านใด มีแนวทางบรรเลงและการอิมโพรไวส์อย่างไร แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และอิทธิพลทางดนตรีที่ส่งต่อกันในแต่ละรูปแบบ สอดแทรกประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สและมีตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ดนตรีแจ๊สอย่างละเอียด
Powered by MakeWebEasy.com