The morning flight to sad francisco / ธนชาติ ศิริภัทราชัย / Salmon

คุณสมบัติสินค้า:

รวมเรื่องสั้น 25 เรื่องจากผู้เขียน New York 1st Time

Share

25 เรื่องสั้นเล่มใหม่จาก ธนชาติ ศิริภัทราชัย
หนังสืออ่านสนุก แต่ละเรื่องจบในไม่กี่หน้า

เรื่องราวของโลกปัจจุบันสุดๆ กับวิถีคนเมือง คนรุ่นใหม่

ว่าด้วยความสัมพันธ์ ความหลัง ความไม่ pc งานรวมญาติ เป้าหมายชีวิต ฯลฯ

อ่านเพลิน

ดีไม่แพ้เล่มแรก

The morning flight to sad francisco

หนังสือราคา 280 บาท

Powered by MakeWebEasy.com