ศิลปะการอิมโพไวส์ดนตรีแจ๊ส The art of jazz improvisation / ผศ.ดร.ธีรัช เลาห์วีระพานิช : เขียน

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเหมาะกับคนรักการเล่นดนตรี “ถ้าตอนอิมโพรไวส์ไม่รู้ว่า จะบรรเลงอย่างไร ให้บรรเลงทำนองหลัก”

Share

ที่เราควรชอบ...
“บางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาศ ึกษานักดนตรีต้นแบบคนนั้นมา กกว่าศึกษาคนรักหรือแฟนของเ ราเสียอีก...”

ขณะเดียวกัน
“นักดนตรีที่นิยมบรรเลงเลีย นแบบทำนองอิมโพรไวส์ของพาร์ คเกอร์ จะไม่มีทางถ่ายทอดอารมณ์ควา มรู้สึกได้เหมือนกับที่พาร์ คเกอร์บรรเลงเอาไว้ เพราะไม่มีนักดนตรีคนใดมีปร ะสบการณ์ชีวิตเหมือนกับพาร์ คเกอร์ มนุษย์ทุกคนต่างมีเรื่องราว ชีวิตที่แตกต่างกัน...”

‘ศิลปะการอิมโพวไวส์ดนตรีแจ ๊ส’
หนังสือที่รวมองค์ความรู้ขอ งการสร้างสรรค์ดนตรีแจ๊สตั้ งแต่หาแรงบันดาลใจ ไปจนถึงการอิมโพรไวส์ 4 ระดับ อย่างการพาราเฟรส การแปรทำนองหลัก การกำหนดโน้ตเป้าหมาย และแนวคิดแบบลี โคริทซ์ ซึ่งมาพร้อมกับตัวอย่างหลาก หลาย บทวิเคราะห์อย่างละเอียดแกะ ให้ดูการอิมโพรไวซ์เพลง

เรียกว่าเป็นหนังสือที่พาทำ ความเข้าใจและให้แบบฝึกหัดส ำหรับนักดนตรีที่อยากหัดเข้ าสู่โลกแห่งแจ๊ส

หนังสือเหมาะกับคนรักการเล่นดนตรี

“ถ้าตอนอิมโพรไวส์ไม่รู้ว่า จะบรรเลงอย่างไร ให้บรรเลงทำนองหลัก”


ผศ.ดร.ธีรัช เลาห์วีระพานิช เขียน
หนังสือราคา 180 บาท
ซื้อได้ทั้งหน้าร้านและออนไ ลน์

Powered by MakeWebEasy.com