When We Vote: พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน / ผู้เขียน : ประจักษ์ ก้องกีรติ / สำนักพิมพ์มติชน

คุณสมบัติสินค้า:

งานวิจัยที่พาไปรู้จักกับเส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ 3 ประเทศที่น่าจับตามองที่สุดในอุษาคเนย์ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

Share

“คูหาเลือกตั้งและบัตรลงคะแนนมีพลังมากกว่าที่ทุกคนคิด”

งานวิจัยที่พาไปรู้จักกับเส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ 3 ประเทศที่น่าจับตามองที่สุดในอุษาคเนย์ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แล้วย้อนกลับมามองประเทศไทย ประเทศซึ่งตั้งไข่และล้มลุกคลุกคลานมากว่า 88 ปี ในการสร้างกระบวนการเลือกตั้งที่มีคุณภาพและประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

ทั้ง 4 ประเทศขยับเขยื้อนแบบไหน ระบบการเมือง ประชาชน กฎหมาย กระทั่งพรรคการเมือง เป็นอย่างไร
อะไรทำให้กระบวนการต่างๆติดขัด
ย้อนมองอดีตเพื่อเข้าใจสภาพปัญหาการเมืองปัจจุบัน


When we vote พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน
ประจักษ์ ก้องกีรติ เขียน
หนังสือราคา 380 บาท

Powered by MakeWebEasy.com