Best Seller

คู่มือสีแห่งชีวิต การใช้จิตวิทยาของสีเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น The Little Book Of Colour : How To Use The Psychology Of Colour To Transform Your Life / Karen Haller

คุณสมบัติสินค้า:

สีไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ตามองเห็น สีคือการรับรู้ในระดับสัญชาตญาณ และจิตใต้สำนึก ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ สีก็ส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของเราทุกคน

Share

สีแดง - ความอบอุ่น พลัง ความปรารถนา ความตื่นเต้น 

สีชมพู - การทะนุถนอม การดูแล ความรักจากใจ 

สีส้ม - ความเป็นมิตร พลัง ความสนุกสนาน 

สีน้ำตาล - ความสงบทางใจ ความนิ่ง การครุ่นคิด 

สีม่วง - ความสูงส่ง สมาธิ ปัญญา 

สีขาว - ความสมบูรณ์แบบ ความบริสุทธิ์ การปราศจากรอยด่างพร้อย  

สีดำ - อำนาจ ความสุขุมลุ่มลึก 

สีไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ตามองเห็น สีคือการรับรู้ในระดับสัญชาตญาณ และจิตใต้สำนึก ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ สีก็ส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของเราทุกคน สีคือเครื่องมือที่เรานำไปใช้ได้ไม่ว่าจะต้องการผลในทางบวกหรือทางลบ ทุกอย่างที่คุณจะได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ เป็นความรู้ที่จะอยู่กับคุณ และรอให้คุณนำมันไปใช้ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แม้แต่ตัวคุณเองก็จะรู้สึกว่าเกินจะเชื่อ!

Powered by MakeWebEasy.com