ผู้เที่ยงธรรม LES JUSTES / Albert Camus / โคทม-พรทิพย์ อารียา แปล / มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม

คุณสมบัติสินค้า:

"ผู้เที่ยงธรรม" เป็นบทละครฝรั่งเศส ที่กามูส์เขียนจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์รัสเซียปี 1905 ซึ่งเริ่มมีกลุ่มนักปฏิวัติที่ต้องการล้มล้างระบอบซาร์ในรัสเซีย

Share

"ผู้เที่ยงธรรม" หมายถึงนักปฏิวัติที่เห็นการปกครองแบบกดขี่ขูดรีดประชาชนในรัสเซียสมัยนั้น แล้วต้องการต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่า มีการขับเคี่ยวทางความคิดระหว่างนักปฏิวัติ คนหนึ่งมีแรงบันดาลใจที่ความรักอันมีต่อประชาชนชาวรัสเซีย แม้จะเป็นความรักที่เป็นนามธรรม ไม่มีเสียงขานตอบและเป็นความรักที่ทำให้ไม่มีเวลาให้แก่ความรักธรรมดาของคนหนุ่มสาว ส่วนอีกคนหนึ่งมีแรงบันดาลใจจากความเกลียดต่อความชั่วร้ายต่างๆ ที่เห็นอยู่รอบตัว และต่อการทารุณกรรมที่ตัวเขาเองได้รับ แม้บริบทของหนังสือเล่มนี้จะเป็นในประเทศรัสเซียกว่าหนึ่งศตรรษมาแล้ว ซึ่งย่อมไม่เหมือนกับประเทศไทย ทั้งในเรื่องเวลาและภูมิรัฐ แต่ข้อถกเถียงเชิงปรัชญาที่แฝงอยู่ในบทสนทนาของตัวละครเรื่องนี้ยังเป็นปัจจุบัน และชวนให้คิดใคร่ครวญได้เป็นอย่างดี

Powered by MakeWebEasy.com