Long Long Way การเดินทางระยะไกล การทดลองระหว่างทาง / ศรภัทร ภัทราคร / Salmon Books

คุณสมบัติสินค้า:

ทริป 7 ประเทศในยุโรปของ ‘ศรภัทร ภัทราคร’ อดีตนักเรียนสถาปัตยกรรมเจ้าของผลงาน ‘LONG LONG WAY’ บันทึกการเดินทางไกลในระยะเวลากว่าหนึ่งเดือน เพื่อสำรวจพื้นที่และผู้คนสำหรับชีวิตในอนาคต

Share

จากความสนใจอยากศึกษาต่อด้านศิลปะ สู่ทริปลองเยี่ยมชมเมืองที่ไกลบ้าน 7 ประเทศในยุโรป ภายในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อสำรวจพื้นท่ีใหม่ให้กับชีวิตในอนาคต และลองสำรวจชีวิตของผู้คนภายในเมืองที่แตกต่างของ ‘ศรภัทร ภัทราคร’ อดีตสถาปนิกผู้มองเห็นชีวิตในงานสถาปัตย์ และเจ้าของเพจ ‘decided to live full time in a hotel’

Powered by MakeWebEasy.com