My Best Friend Is Me / พวงสร้อย อักษรสว่าง / Salmon Books

คุณสมบัติสินค้า:

เราไม่มีวันรู้หรอกว่าการออกจากพื้นที่ปลอดภัย (Comfort zone) นั้นมีความรู้สึกอย่างไร เมื่อเราไม่ได้ออกไปจากมันด้วยตัวเอง -- และชีวิตมันสั้น เกินกว่าจะเรียนภาษาเยอรมัน

Share

เราจะคิดถึงใครเมื่อต้องอยู่ไกลบ้าน?

เมื่อ ‘พวงสร้อย อักษรสว่าง’ อดีตผู้ช่วยผู้กำกับตัดสินใจไปร่ำเรียนวิชาอาร์ตถึงเยอรมนี 'My Best Friend is Me' ผลงานที่กลั่นกรองเอาประสบการณ์ชีวิตกว่าสองปีในแดนไกลมาบอกเล่าผ่านบทสนทนาทางความคิดกับเพื่อนสนิทในต่างแดนที่ไม่ใช่ใครอื่น แต่คือตัวเธอเอง

 

Powered by MakeWebEasy.com