City Sight เมืองที่มองไม่เห็น / สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ / Salmon Books

คุณสมบัติสินค้า:

30 บทความชวนมองเมืองที่คุณใช้ชีวิต

Share

บทความคัดสรรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติในสังคมเมือง ผ่านมุมมองของ ‘สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์’ ประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียวและคนกรุงเทพฯ รุ่นสุดท้ายที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ผู้จะมาชี้ชวนให้เห็นถึงการหายไปของสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์อย่างไลเคน สัตว์ป่าที่เคยอาศัยอยู่ในแหล่งธรรมชาติใจกลางเมือง รวมถึงชวนออกแบบระบบคมนาคมและที่พักอาศัยให้เป็นเมืองในแบบที่เราอยากใช้ชีวิตอยู่

Powered by MakeWebEasy.com