No Rain In Britain ไม่มีฝนในอังกฤษ / ทรงศีล ทิวสมบุญ, กฤติการ ชัยกล้าหาญ / a book

คุณสมบัติสินค้า:

ถ้าเราผ่านเรื่องนี้ไปได้ เราจะไปทุกที่ที่เราอยากไป ทำทุกกอย่างที่เราอยากทำ

Share

วรรณกรรมเดินทางเล่มแรกจากเจ้าของลายเส้นที่เราคุ้นเคยในนิยายภาพชุด ‘ถั่วงอกและหัวไฟ’ ที่พาเราออกเดินทางไปยังปราสาทโบราณ ท่ามกลางชนบทอันกว้างใหญ่และเก่าแก่ของประเทศอังกฤษ ที่ซึ่งเขาและคนรักได้รับโอกาสอีกครั้งในการใช้ชีวิตร่วมกัน หลังจากสายฝนในชีวิตผ่านพ้นไป

Powered by MakeWebEasy.com