ภาวนา เริ่มต้น ณ กม. 0 / ประมวล จันทร์เพ็ง / สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

คุณสมบัติสินค้า:

จุดเริ่มต้น (ของการภาวนา) ไม่ได้อยู่ที่คนอื่น แต่อยู่ที่ใจของเรา เราต้องปัก กม.0 ไว้ในใจของเรา

Share

"ภาวนา เริ่มต้น ณ กม.0" เล่มนี้ เป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการภาวนาระหว่าง "อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์" ผู้เขียนหนังสือ "เดินสู่อิสรภาพ" กับ "คุณวรุณวาร สว่างโสภากุล" ผู้เรียบเรียง และชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายความหมายของภาวนาในมิติที่แปลกใหม่แตกต่างจากที่คนทั้งหลายทั่วไปเข้าใจ คือ คนส่วนใหญ่จะเข้าใจเพียงว่าภาวนา คือการสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้ใจสงบ หรือการสวดอ้อนวอนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนา แต่ภาวนาในหนังสือเล่มนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากนัก คือ หมายถึงการบ่มเพาะกุศลธรรม ความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้มีความรู้ความเข้าใจในชีวิตอย่างถูกต้อง

คือ รู้ว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีก็พยายามละ สิ่งไหนที่ดีก็พยายามเพิ่มพูนให้งอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป

Powered by MakeWebEasy.com