รีพับลิก : ปรัชญานิพนธ์อันเป็นสดมภ์หลักของวัฒนธรรมตะวันตก (ปกแข็ง) / REPUBLIC / PLATO / เวธัส โพธารามิก แปล / ทับหนังสือทั

คุณสมบัติสินค้า:

“ถ้าข้าฯเป็นคนไม่เที่ยงธรรม แล้วสร้างทัศนคติแห่งความเที่ยงธรรมล้อมรอบตนเองไว้ เพียงเท่านั้น ข่าฯก็ใช้ชีวิตอย่างเทพเจ้าได้แล้ว”

Share

รีพับลิก เป็นหนึ่งในผลงานเขียนชิ้นสำคัญของเพลโต นักปรัชญาในสมัย 427-347 ปี  ก่อนคริสตศักราช เป็นรากฐานแห่งปรัชญาตะวันตก มีเนื้อหาลึกซึ้งครอบคลุมทั้งแนวคิดจริยศาสตร์ ญาณวิทยา ทฤษฎีการเมือง และศาสนา

เล่มนี้เป็นฉบับแปลจากภาษากรีกโบราณตามต้นฉบับ

เนื้อหาเล่าเหมือนเป็นบันทึก เต็มไปด้วยเรื่องเล่า และบทสนทนา การถกเถียงที่กระตุกกระตุ้นความคิดของเรา เต็มไปด้วยความคิดย้อนแย้งของมนุษย์ และท้าทายความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ และอวลด้วยมวลตรรกศาสตร์

Powered by MakeWebEasy.com