เสียงของอิสรภาพ John Cage กับ Experimental Musicc / อติภพ ภัทรเดชไพศาล

คุณสมบัติสินค้า:

ความเป็นดนตรีสมัยใหม่ การเล่าเรื่องด้วยเสียงหรือความไร้เสียง วิทยาศาสตร์ ปรัชญา รวมไปถึงวัฒนธรรมมวลชน

Share

ผู้เขียนซึ่งเป็นนักเขียนนักดนตรีนักประพันธ์เพลง เล่าถึงจอห์น เคจ
นักประพันธ์เพลงที่ทำให้เราตั้งคำถามและมองดนตรีใหม่แบบยกหัวออกไปแล้วเริ่มใหม่เลย

หนังสือเล่มเล็กเล่าให้เห็นถึงทั้งภาพรวมดนตรี บริบทแวดล้อม
และความเป็นดนตรีสมัยใหม่ การเล่าเรื่องด้วยเสียงหรือความไร้เสียง
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา รวมไปถึงวัฒนธรรมมวลชน

อ่านแล้วตื่นเต้นและเปิดมุมมองของเราต่อการเล่าเรื่องของโลกรอบตัว
การรับรู้และตีความของเรา ปฏิกิริยาที่เรามีต่อสิ่งที่เราไม่รู้จัก

คือ พาเราไปไกลกว่าดนตรีอีกมากๆ

Powered by MakeWebEasy.com