ลูก แม่ ฉัน และการเดินทางสู่อิสรภาพของใจ / แม่ริน / สำนักพิมพ์ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล

คุณสมบัติสินค้า:

“ฉันตกผลึกกระบวนการเรียนรู้ การทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในตัวเอง และการใคร่ครวญชีวิตจากการทำงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ ‘การเติบโตภายในบนเส้นทางความเป็นแม่ของฉัน’ มาไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยตั้งใจเขียนและเรียบเรียงใหม่ เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้และการเติบโตด้วยการน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้มิติภายในของตนเองอย่างมีสติ อย่างไรก็ดี ฉันเชื่อว่า หากแม้นผู้อ่านที่ไม่ได้เป็นแม่ ก็ยังสามารถเรียนรู้และเติบโตผ่านกระบวนการนี้ได้เช่นกัน” - แม่ริน

Share

หนังสือที่เรียบเรียงขึ้นใหม่จากวิทยานิพนธ์ของ "แม่ริน" จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหิดล ... หนังสือสำหรับคนเป็นแม่และคนเป็นลูกที่ต้องการเติบโตภายในสู่ความเข้าใจชีวิต

“ฉันตกผลึกกระบวนการเรียนรู้ การทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในตัวเอง และการใคร่ครวญชีวิตจากการทำงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ ‘การเติบโตภายในบนเส้นทางความเป็นแม่ของฉัน’ มาไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยตั้งใจเขียนและเรียบเรียงใหม่ เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้และการเติบโตด้วยการน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้มิติภายในของตนเองอย่างมีสติ อย่างไรก็ดี ฉันเชื่อว่า หากแม้นผู้อ่านที่ไม่ได้เป็นแม่ ก็ยังสามารถเรียนรู้และเติบโตผ่านกระบวนการนี้ได้เช่นกัน”

- แม่ริน

Powered by MakeWebEasy.com