หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ / 1984 / George Orwell / รัศมี เผ่าเหลืองทอง, อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ แปล / สำนักพิมพ์สมมติ

คุณสมบัติสินค้า:

วรรณกรรมคลาสสิค โลกดิสโธเปียที่กำลังเป็นจริงขึ้นทุกวัน โลกที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่ Big Brother ต้องการ

Share

หนังสือ "หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ = 1984" เล่มนี้ นำเสนอให้เห็นถึงสิ่งที่สังคมจะต้องยอมแลก เพื่อให้ได้มาซึ่ง "ความเชื่อที่เสมอภาคกัน" ผ่าน "กระบวนการโฆษณาชวนเชื่อ" ที่ถูกวางโครงเรื่องและรูปแบบเอาไว้อย่างแยบยลโดย "ผู้ชี้นำ" ของแต่ละยุคแต่ละสมัย ... ซึ่งก็จะเป็นเพียง "ความเสมอภาค" ในระดับของ "ความเชื่อ" และ "การรับรู้" ไม่ใช่โดยภววิสัยที่เป็นจริง

“สิ่งที่ออร์เวลล์ได้บอกกล่าวแก่เราก็คือศัพท์ทางการเมืองทุกคำมีความหมายสองด้านในตัวเอง หนึ่งคือความหมายตามพจนานุกรม และสองคือความหมายที่อยู่ตรงกันข้ามกับความหมายที่มันควรจะเป็น”

—นอม ชอมสกี

Powered by MakeWebEasy.com