การมาเยือนของนายแพทย์ / A Doctor's Visit / Anton Chekhov / กชวรรณ ฉายะวรรณ, คณาพร แก้วแกมจันทร์, จรรยา เกรียงสมุทร, ณัฐชยา หิรัญญสมบัติ, ธัญพิสิษฐ์ วาณิชยเศรษฐกุล, ปิติศักด์ิ บุญใส่, ภูษณิศา เขมะเสวี, รินรดา ลดาลลิตสกุล, สิทธิพงศ์ อุรุวาทิน, อิสรียา

คุณสมบัติสินค้า:

งานเขียนของนายแพทย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาเรื่องสั้น เรื่องเล่าของความขัดแย้งใหญ่ๆ และสากล ที่เล่าออกมากับเหตุการณ์และตัวละครปุถุชน ขยายให้เห็นความซับซ้อนของประเด็นต่างๆ และตัดสินใจไม่ได้

Share

21 เรื่องราวคลาสสิกที่ประเด็นยังคงร่วมสมัย จากปลายปากกานายแพทย์นักเขียน ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งเรื่องสั้น อันตอน เชคอฟ (Anton Chekhov)

ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ความรักหรือความเป็นจริง ความขลาดหรือความซื่อ อาภัพหรือเอาแต่ใจ โอกาสหรือศีลธรรม ประชาชนหรือรัฐ ฝืนทนอยู่หรือหลบลี้หนีไป มีอำนาจหรือมีเงิน ฯลฯ

หนังสือในโครงการร่วมแปลเรื่องสั้นโมเดิร์นคลาสสิก โดยสำนักพิมพ์กำมะหยี่
Powered by MakeWebEasy.com