เสียงใหม่ในอุษาคเนย์ / สุกรี เจริญสุข / วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติสินค้า:

เสียงใหม่ในอุษาคเนย์ คือ สำเนียงเสียงใหม่ของดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หมวดหมู่ : หนังสือ ดนตรี

Share

เสียงใหม่ในอุษาคเนย์ เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาสำรวจว่าทุกวันนี้ประเทศไทยและเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะบนผืนแผ่นดินใหญ๋ คือ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมา ได้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีไปถึงไหนแล้ว
Powered by MakeWebEasy.com