เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / นพ.ชัชพล เกียตืขจรธาดา / สำนักพิมพ์ชัชพลบุ๊คส์

คุณสมบัติสินค้า:

เรียนรู้กลไกของร่างกาย และเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ

Share

เหตุผลของธรรมชาติ เรียนรู้กลไกของร่างกาย เพื่อหาเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง หนังสือเรียบเรียงแนวตั้งคำถามเพื่อย้อนกลับไปในอดีตอันเป็นที่มาของพฤติกรรม รูปแบบคำถาม-คำตอบที่สอดคล้องต่อเนื่องกันไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล เชื่อว่านอกจากผู้อ่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นหประโยชน์จากเนื้อความที่ น.พ. ชัชพล เกียรติขจรธาด เขียนแล้ว รูปแบบเช่นนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีต่อการพัฒนาวิธีการคิดที่เป็นระบบโดยเฉพาะผู้อ่านเยาวชน หนังสือเขียนสนุกและมากด้วยอารมณ์ขันแบบพอดี ๆ ไม่ใช่ฮาแทรกสาระ แต่เป็นสาระแทรกอมยิ้ม ไม่ใช่ตำราเรียนมาตรฐาน แต่เป็นหนังสือวิชาการที่ใครก็อ่านได้ และควรอ่าน
Powered by MakeWebEasy.com