โจน : อิสรภาพจากความเคยชินและความกลัว / Taking the Leap : Freeing Ourselves from Old Habits and Fears / Pema Chodron / วิจักขณ์ พานิช, อัญชลี คุรุธัช / สำนักพิมพ์ปลากระโดด

คุณสมบัติสินค้า:

อนาคตของโลกใบนี้ยังมีความหวัง หากเพียงเราตระหนักได้ถึงความดีงามพื้นฐานของกันและกัน จุดเริ่มต้น คือหลุดพ้นจากบ่วงและเบ็ดที่รัดรึงภายในใจเรา

หมวดหมู่ : หนังสือ ปรัชญา

Share

อนาคตของโลกใบนี้ยังมีความหวัง หากเพียงเราตระหนักได้ถึงความดีงามพื้นฐานของกันและกัน จุดเริ่มต้น คือหลุดพ้นจากบ่วงและเบ็ดที่รัดรึงภายในใจเรา อิสรภาพจากความกลัวจะทำให้เรามีใจที่เป็นอิสระ มีพลัง มีความรักให้ทั้งตัวเราเอง คนรอบข้างและโลกใบนี้ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤติ
Powered by MakeWebEasy.com