ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน (ปกอ่อน) / ประจักษ์ ก้องกีรติ / ฟ้าเดียวกัน

คุณสมบัติสินค้า:

ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยน(ไม่)ผ่านของสังคมไทยในปัจจุบันผู้เขียนได้แต่หวังใจว่าบทความต่างๆ ในเล่มนี้จะช่วยสมทบส่วนในการสร้างความรู้และข้อถกเถียงให้กับวงวิชาการไทย ในเรื่องประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม

Share


ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยน(ไม่)ผ่านของสังคมไทยในปัจจุบันผู้เขียนได้แต่หวังใจว่าบทความต่างๆ

ในเล่มนี้จะช่วยสมทบส่วนในการสร้างความรู้และข้อถกเถียงให้กับวงวิชาการไทย
ในเรื่องประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม
ผู้เขียนเชื่ออย่างจริงใจว่าวิกฤตการเมืองรอบนี้มิใช่เพียงวิกฤตการเมืองของการแย่งชิงอำนาจ
และผลประโยชน์เพียงเท่านั้น หากเป็นวิกฤตทางความคิดของสังคมไทยทั้งหมด
จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยไม่นองเลือดและบอบช้ำ
ก็ต้องช่วยกันประคับประคองและหล่อเลี้ยงให้สังคมไทยใช้สติและปัญญาให้มากที่สุด...ในระยะยาว
เราต้องช่วยกันรื้อถอนมายาคติและการโฆษณาชวนเชื่อที่ครอบงำสังคมไทย
และยกระดับให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ถกเถียงกันด้วยข้อมูลและความรู้อย่างเสรี
เปิดกว้างและเคารพกันและกัน มิเช่นนั้นเราคงต้องติดอยู่ในกับดักของอำนาจนิยม
และความรุนแรงไปอีกนานแสนนาน

Powered by MakeWebEasy.com