ความลับในหัวใจ Mirrors of the Soul, Prose Poems, The Madman, Spiritual Sayings / Kahlil Gibran

คุณสมบัติสินค้า:

คาลิลเกิดในครอบครัวของนักดนตรี จึงมีดนตรีใน หัวใจ ผลงานของเขา จึงมีจังหวะและท่วงทํานองแห่งดนตรี งดงามและไพเราะ

Share

จากเรื่อง Mirrors of the Soul,Prose Poems,The Madman,Spiritual Sayings

คาลิลเกิดในครอบครัวของนักดนตรี จึงมีดนตรีใน หัวใจ ผลงานของเขา จึงมีจังหวะและท่วงทํานองแห่งดนตรี งดงามและไพเราะ

ผลงานของคาลิล มีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่อย่างมหา ศาล เขาเป็นนักดนตรี กวี และศิลปิน คนรุ่นหลังจํานวนมาก จึงศึกษาและเรียนรู้ชีวิตจากบทนิพนธ์ของเขา บทความใน วรรณกรรมหลายเรื่องของเขาถูกอ่านซ้ําแล้วซ้ําเล่า บางเรื่อง ถูกนําไปเรียนในห้องเรียน วิเคราะห์ถึงปรัชญาที่ซุกซ่อน อยู่ในงานชิ้นนั้นๆ

หลักธรรมของชีวิต สอดแทรกอยู่ในงานทุกชิ้น เพราะ เป็นหลักธรรมอันเป็นสากล จึงไร้ซึ่งกาลเวลาและสถานที่ และหลายคนใช้ผลงานของเขาเป็นประทีปส่องทาง

---------------


ความลับในหัวใจ: Mirrors of the Soul, Prose Poems, The Madman, Spiritual Sayings
ผู้เขียน: Kahlil Gibran
ผู้แปล: วารินทร์ สินสูงสุด
สำนักพิมพ์: แสงดาว
จำนวน: 400 หน้า ปกอ่อน
พิมพ์ กันยายน 2564
ISBN: 9786163885135

Powered by MakeWebEasy.com