การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร / รศ.ปราณี สุรสิทธิ์ / แสงดาว

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : หนังสือ ธุรกิจ

แบรนด์ : แสงดาว

Share

ผู้ทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ สู่สาธารณชนนั้น
ต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่ต้องการจะสื่อสารเป็นอย่างดี
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวบนพื้นฐานของความเป็นจริง และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้ถูกต้อง
และเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมีผลจากหลายปัจจัย
ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจได้โดยง่าย
ผู้ถ่ายทอดข้อมูลจึงต้องนำเอาหลักการและทฤษฎีมาพิจารณา วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆ
เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดเกิดความถูกต้อง สมบูรณ์
และช่วยยกระดับความคิดของผู้รับสาร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องติดตามเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อจะได้ทราบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
และศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมไทย
พร้อมทั้งใช้หลักวิชาการมาวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
มีเหตุผลที่ผู้รับสารยอมรับได้

 

ผู้เขียน: รศ.ปราณี สุรสิทธิ์

สำนักพิมพ์: แสงดาว

จำนวนหน้า: 256 หน้า | ปกอ่อน

พิมพ์ครั้งที่: 4 — ปี 2564

รหัสสินค้า: 9786163884923

Powered by MakeWebEasy.com