ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล คณะราชทูตสยาม 27 มิถุนายน ค.ศ.1861 / Le Siam A Fontainebleau L'ambassade Du 27 Juin 1861 / Xavier Salmon / ผศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี แปล / สำนักพิมพ์ Siam Renaissance

คุณสมบัติสินค้า:

เรียบเรียงภาพที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม พร้อมทั้งเครื่องมงคลราชบรรณาการจากสยามที่คนไทยไม่มีโอกาสได้เห็นในรอบ 150 ปี และไม่เคยปรากฏในหนังสือเล่มใดมาก่อน

Share

หนังสือแปลเล่มนี้จัดทำขึ้น เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ที่คณะราชทูตสยามเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าเฝ้าพระจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1861 โดยภายในเล่มมีการเรียบเรียงภาพที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม พร้อมทั้งเครื่องมงคลราชบรรณาการจากสยามที่คนไทยไม่มีโอกาสได้เห็นในรอบ 150 ปี และไม่เคยปรากฏในหนังสือเล่มใดมาก่อน

พระจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ทรงตั้งพระทัยที่จะแสดงพระเดชานุภาพของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์เฉกเช่นที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้เคยทรงต้อนรับคณะราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อ ค.ศ. 1686  จึงทรงต้อนรับคณะราชทูตจากแดนไกล ณ พระราชวังฟงแตนโบล ที่ซึ่งราชบัลลังก์ฝรั่งเศสได้ประจักษ์ในความวิจิตรแห่งงานศิลป์ชั้นสูงของสยามผ่านเครื่องมงคลราชบรรณาการ ทั้งเครื่องทองคำ เครื่องประดับอัญมณี และเครื่องราชูปโภค ที่ยังคงจัดเก็บไว้เป็นอนุสรณ์แห่งมิตรไมตรีจนปัจจุบัน เงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในทรรศนะของชาวฝรั่งเศสในเวลานั้น ล้วนเป็นประเด็นที่น่าศึกษาค้นคว้า และเครื่องมงคลราชบรรณาการจากสยามที่ถูกจัดแสดงไว้ ณ พระราชวังฟงแตนโบล ย่อมเป็นเครื่องเตือนใจให้เหตุการณ์ครั้งนั้นกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง

Powered by MakeWebEasy.com