อยู่กับบาดแผล / บุญเลิศ วิเศษปรีชา / สำนักพิมพ์ Papyrus

คุณสมบัติสินค้า:

นําเสนอมุมมองทางมานุษยวิทยา ในการรับฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง นั่นคือ ความทุกข์ทนทางสังคม แนวคิดดังกล่าวสนใจความรุนแรงด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ร่างกาย จิตใจ และครอบครัว

Share

เราไม่ควรจะมุ่งมองไปข้างหน้าจนเกิดอหังการกับการสร้างอนาคตอย่างเดียว โดยทิ้งเหยื่อความรุนแรงทางการเมืองไว้ข้างหลัง อย่างเช่นกรณีอุ้มหายหรืออุ้มฆ่าที่หลักฐานถูกทําลาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเจ็บแค้นและชิงชังส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อไป หนังสือ อยู่กับบาดแผล ได้เปิดเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ซึ่งน่าจะช่วยให้เราสํานึกในหน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติต่อกัน

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว

หนังสือ อยู่กับบาดแผล ได้ทําให้เราได้ยินเสียงจากหญ้าแพรกที่ถูกช้างสารเหยียบย่ำในนามของการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เราอาจจะได้ยินเสียงน้ำตาที่หลั่งรินในหัวใจของเขา เราอาจจะเห็นคราบน้ำตาและรอยเลือดเกรอะกรังอยู่บนใบหน้าและทั่วสรรพางค์กาย โปรดสดับฟังเสียงของพวกเขาพร้อมกับรับฟังเสียงจากหัวใจของท่านเพื่อที่เราทั้งหมดจะช่วยกันหาทางผ่อนคลายความทุกข์ระทมที่มาจากสังคมเราไปบ้าง เพราะเราทั้งหมดล้วนเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกัน

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
Powered by MakeWebEasy.com