Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

  เล่าหลังอ่านหนังสือ Blind date (137 อ่าน)

2020-12-15 14:47

แลกเปลี่ยน พูดคุย ถึงหนังสือคู่เดท ใครได้เล่มไหน อ่านคำโปรย อ่านหนังสือ แล้วเป็นยังไงบ้าง พิมพ์มาได้เลย

1 ได้หนังสือจากงานไหน

2 อะไรทำให้คุณตัดสินใจเลือกหนังสือเล่มนี้

3 พอเห็นหน้าตาหนังสือแล้ว แว้บแรกคุณคิดอะไร

4 แล้วแว้บถัดมาล่ะ

5 อ่านแล้วเป็นยังไง เจออะไรที่น่าสนใจสำหรับชีวิตช่วงนี้บ้างบางที บางวัน <br style="color: #000000;" />หนังสือบางเล่ม<br style="color: #000000;" />อาจต้องการเราเป็นพิเศษ :)

150.107.222.242

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Powered by MakeWebEasy.com